00243-2015-0002 от 27.02.2015

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2015-0002 от 27.02.2015
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции
 

19.09.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции 
Извършени плащания BG-София > 


 

18.07.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции 
Извършени плащания BG-София > 


 

20.06.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции 
Извършени плащания BG-София > 


 

19.05.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции 
Извършени плащания BG-София > 


 

19.04.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции 
Извършени плащания BG-София > 


 

19.02.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции 
Извършени плащания BG-София > 


 

19.01.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции 
Извършени плащания BG-София > 


 

15.12.2015г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции 
Извършени плащания BG-София > 


 

19.11.2015г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции 
Извършени плащания BG-София > 


 

20.10.2015г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции 
Извършени плащания BG-София >  

19.08.2015г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции 
Извършени плащания BG-София >  

18.08.2015г. 

Информация по чл. 22б, ал.2, т. 9 от ЗОП 
Освободени гаранции
Отворете тук.22.07.2015г. 

 

 

 


15.06.2015г. 

Решение № 585 от 15.06.2015 Отворете тук.

Протокол № 4 Отворете тук.

Приложение № 1 към Протокол № 4 Медицински консуматив Отворете тук.

Приложение № 2 към Протокол № 4 Медицински консуматив Отворете тук.

Решение № 586 от 15.06.2015 Отворете тук.

Приложение № 1 към Решение № 586 Медицински консуматив Отворете тук.

Приложение № 2 към Решение № 586 Медицински консуматив Отворете тук.


10.06.2015г. 

Протокол за жребий Отворете тук.

Протокол № 3 Отворете тук.


Приложение № 1 към Протокол № 3 Медицински консуматив Отворете тук.

Приложение № 1 към Протокол № 3 Превързочен консуматив Отворете тук.

Приложение № 2 към Протокол № 3 Медицински консуматив Отворете тук.

Приложение № 2 към Протокол № 3 Превързочен консуматив Отворете тук.

Приложение № 3 към Протокол № 3 Неоферирани и недопуснати позиции Отворете тук.


Решение № 583 от 09.06.2015 Отворете тук.


Приложение № 1 Медицински консуматив - към Решение № 583 Отворете тук.

Приложение № 1 Превързочен консуматив - към Решение № 583 Отворете тук.

Приложение № 2 Медицински консуматив - към Решение № 583 Отворете тук.

Приложение № 2 Превързочен консуматив - към Решение № 583 Отворете тук.

Приложение № 3 Неоферирани и недопуснати позиции - към Решение № 583 Отворете тук.13.05.2015г. 
Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти
в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции
с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 00243-2015-0002 ще се проведе
на 19.05.2015 г. в 11:00 часа в рапортната зала, 4-ти етаж на “Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД.
Покана за отваряне на ценови предложения

Протокол № 2 от работата на комисията по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции
00243-2015-0002 Протокол № 2
Приложение № 1 към Протокол № 2 от работата на комисията Приложение № 1Приложение № 2 към Протокол № 2 от работата на комисията Приложение № 2
23.04.2015г. 

Протокол № 1 от работата на комисията по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции
00243-2015-0002 Протокол № 117.03.2015г. 

До всички заинтересовани
Отговор на запитване - 12.03.2015г. 

Решение № 566 от 12.03.2015 г. за промяна тук.

Решение № 566 от 12.03.2015 г. за промяна 653689


 

27.02.2015г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ КОНСУМАТИВИ”по обособени позиции:
1. Обособена позиция №1 – “Доставка на медицински консумативи”
2. Обособена позиция №2 – “Доставка на превързочни консумативи”
за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Към АОП - 651402 

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 564/ 27.02.2015г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД
Решение - 

Документацията за участие можете да намерите тук.