00243-2015-0003 от 26.03.2015

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2015-0003 от 26.03.2015

“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” по обособени позиции и подпозиции номенклатури.

 


 

18.04.2016г. 

  • Информация за освободена гаранция по процедура за възлагане на обществена поръчка на Договаряне без обявление “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 00243-2015-0003 
   Освободени гаранции > 


   03.06.2015г. 

  • Информация за сключени договори по процедура за възлагане на обществена поръчка на Договаряне без обявление “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” по обособени позиции и подпозиции номенклатури 

   Сключен договор 

   Б.Браун Медикал ЕООД Сключен договор > 

 


17.04.2015г. 

Доклад от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка на Договаряне без обявление
Доклад - отворете тук. 


Решение за избор на изпълнител
- отворете тук. 


15.04.2015г. 

Протокол от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка на Договаряне без обявление
Протокол 1 - отворете тук. 


Протокол от работата на комисията на Договаряне с доставчик
Протокол 2 - отворете тук. 


26.03.2015г. 

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка на Договаряне без обявление

“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” по обособени позиции и подпозиции номенклатури, както следва:
1. Обособена позиция №1 – “Резорбируеми конци с кратък период на резорбция”
2. Обособена позиция №2 – “Резорбируеми конци със среден период на резорбция”,
Покана за участие отворете тук. 
Към АОП - 657153 

Документацията за участие можете да намерите тук.