00243-2015-0004 от 08.06.2015

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2015-0004 от 08.06.2015
 

19.09.2016г. 

Информация за извършени плащания по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” 
Извършени плащания BG-София >  

19.08.2016г. 

Информация за извършени плащания по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” 
Извършени плащания BG-София >  

20.06.2016г. 

Информация за извършени плащания по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” 
Извършени плащания BG-София >  

19.04.2016г. 

Информация за извършени плащания по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” 
Извършени плащания BG-София >  

19.02.2016г. 

Информация за извършени плащания по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” 
Извършени плащания BG-София >  

19.01.2016г. 

Информация за извършени плащания по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” 
Извършени плащания BG-София >  

15.12.2015г. 

Информация за извършени плащания по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” 
Извършени плащания BG-София >  

19.11.2015г. 

Информация за извършени плащания по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” 
Извършени плащания BG-София >  

20.10.2015г. 

Информация за извършени плащания по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” 
Извършени плащания BG-София > 

Информация за освободена гаранция за участие 
Освободена гаранция > 


03.08.2015г. 

 

 • Информация за сключени договори по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
  С ПРЕДМЕТ „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД” 


  Болкан мийл ЕООД Договор 69 от 02.08.2015 Сключен договор > 

  14.07.2015г. 

  Протокол №2 от работата на комисията тук.

  Решението на Възложителя за избор на изпълнител тук.

  07.07.2015г. 

  Протокол № 1 тук.


  Съобщение за отваряне на ценови оферти тук.

 

 


08.06.2015г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ПАЦИЕНТИ И ПЕРСОНАЛ” 
Към АОП - 670641 

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 
Решение - 

Към АОП - 670643 

Документацията за участие можете да намерите тук.