00243-2015-0005 от 29.07.2015

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2015-0005 от 29.07.2015
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”
 

12.05.2017г. 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Хроно" ООД ID 786732 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Диамед" ООД ID 786734 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Медицинска Техника Инженеринг" ООД ID 786735 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Емония Фарматех България" ЕООД ID 786739 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД ID 786740 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Лабекс Инженеринг" ООД ID 786747 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Елит Медикал" ООД ID 786750 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Марвена Диагностика" ООД ID 786752 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД ID 786755 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Елпак Лизинг" ЕООД ID 786757 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Топ Диагностика" ООД ID 786760 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Ридаком" ООД ID 786790 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > 
 

04.05.2017г. 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID 785798 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785798 BG-София > Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ID 785803 по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Обявление за приключване ID 785803 BG-София >  

19.09.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Извършени плащания BG-София > 
 

18.07.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Извършени плащания BG-София > 
 

20.06.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Извършени плащания BG-София > 
 

19.05.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Извършени плащания BG-София > 
 

19.04.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Извършени плащания BG-София > 
 

19.02.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Извършени плащания BG-София > 


Информация за сключен Анекс към договор по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”

"Ридаком" ЕООД Сключен Анекс 24 от 15.02.2016 към договор 93 от 29.12.2015> Отворете тук. 

19.01.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
Извършени плащания BG-София > 


 

11.01.2016г. 

„Информация за освободени гаранции за участие в процедура № 00243-2015-0005, на основание чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП“
Отворете тук. 

29.12.2015г. 


Информация за сключени договори по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”

"Ридаком" ЕООД Договор 93 от 29.12.2015 Сключен договор > Отворете тук. 

23.12.2015г. 


Информация за сключени договори по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”

"Хроно" ООД Договор 79 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Вега Медикал" ЕООД Договор 80 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Диамед" ООД Договор 81 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Медицинска Техника Инженеринг" ООД Договор 82 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Емония Фарматех България" ЕООД Договор 83 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Интер Бизнес 91" ЕООД Договор 84 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Ди Ем Джи Клиник" ЕООД Договор 85 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Лабекс Инженеринг" ООД Договор 86 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Елит Медикал" ООД Договор 87 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Марвена Диагностика" ООД Договор 88 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД Договор 89 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Елпак лизинг" ЕООД Договор 90 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук.

"Топ Диагностика" ООД Договор 91 от 22.12.2015 Сключен договор > Отворете тук. 

03.12.2015г. 


Решение № 639 за прекратяване по номенклатура 4.39, обособена позиция № 4. по 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”

Решение № 639 от 03.12.2015 Отворете тук.


 

13.11.2015г. 


Решение № 636 от 13.11.2015 г. по 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”

Решение № 636 Отворете тук.

Решение № 637 за частично прекратяване по обособени позиции, подпозиции и номенклатури по 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”

Решение № 637 Отворете тук.

Към АОП - 697466

Протокол № 6 от работата на комисията 
Отворете тук. 

12.11.2015г. 


Решение за класиране № 635, с приложения от № 1 до № 14 към него по 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”

Решение № 635 Отворете тук.
Приложения от № 1 до № 14 Отворете тук.

Протокол № 4 от работата на комисията 
Отворете тук.
Протокол № 5 от работата на комисията 
Отворете тук. 

15.10.2015г. 
СЪОБЩЕНИЕ 
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, КАНИМ всички участници, представители на средствата за масово осведомяване и други лица да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 20.10.2015 г. от 10,30 часа в рапортната/учебна зала, находяща се на 4 етаж в сградата на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул.“Шейново“ № 19. В изпълнение на чл. 69а, ал.4 от ЗОП комисията е предоставила информация за резултатите от оценяване на офертите по показател 1 - „Качество”, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от Протокол № 2, изпратен на всички участници и публикуван в профила на купувача на интернет страницата на възложителя 


 

06.10.2015г. 
Протокол № 3 от работата на комисията по 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 

Протокол № 3 Отворете тук.

Съобщение: Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, и в изпълнение на решение на комисията по Протокол № 3/06.10.2015 г. се отменя насроченото заседание на 08.10.2015 г. от 11:00 часа за отваряне и оповестяване на ценовите предложени. Отворете тук.


 

05.10.2015г. 
Протокол № 2 от работата на комисията и приложения към него по 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 

Протокол № 2 Отворете тук.

Приложение № 1 Отворете тук.

Приложение № 2 Отворете тук.

Съобщение: КАНИМ всички участници, представители на средствата за масово осведомяване и други лица да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 08.10.2015 г. от 11:00 часа Отворете тук.


 

02.09.2015г. 
Протокол № 1 от работата на комисията 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 

Отворете тук. 

14.08.2015г. 
Отговор на запитване към 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 

Отворете тук. 

12.08.2015г. 
Отговор на запитване към 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 

Отворете тук. 

04.08.2015г. 
Техническа спецификация към 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 

Отворете тук. 

29.07.2015г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
“ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” 
ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 592 от 29.07.2015 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД
Решение - 

Към АОП - 679800

Обявление - 

Към АОП - 679799

Документацията за участие можете да намерите. тук