00243-2015-0006 от 15.09.2015

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2015-0006 от 15.09.2015

 

15.05.2017г. 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Александър Медика" ЕООД 787043 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787043 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД 787045 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787045 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Дрегер Медикал България" ЕООД 787046 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787046 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Елпак Лизинг" ЕООД 787047 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787047 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Емикрон" ЕООД 787049 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787049 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Евромед - 7" ООД 787050 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787050 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Хроно" ООД 787052 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787052 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Инфомед" ЕООД 787053 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787053 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Жозер" ЕООД 787055 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787055 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Марвена Диагностика" ООД 787056 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787056 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка СД "Медико - газ - Христов и Христова" 787057 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787057 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Медицинска Техника Инженеринг" ООД 787059 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787059 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Сервизмед" ООД 787060 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787060 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Стеримед - 93" EООД 787061 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787061 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Топ Диагностика" ООД 787062 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787062 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Емидо ТМ" ЕООД 787063 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787063 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Джи и Хелткеър България" ЕООД 787065 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787065 BG-София > 


Обявление за приключване на договор за обществена поръчка "Медиком 2000" ЕООД 787066 по обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 
Обявление за приключване ID 787066 BG-София > 


19.09.2016 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 Извършени плащания BG-София > 


18.07.2016 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 Извършени плащания BG-София > 


20.06.2016 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 Извършени плащания BG-София > 


19.05.2016 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 Извършени плащания BG-София > 


19.04.2016 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 Извършени плащания BG-София > 


18.03.2016 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2015-0006 Извършени плащания BG-София > 


18.02.2016г. 

„Информация за освободени гаранции за участие по процедура № 00243-2015-0006 на основание чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП
Освободени гаранции > 


01.02.2016г. 

Информация за сключени договори по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ, съгласно приложената техническа спецификация Приложения № 1А, 1Б и 1В по три обособени позиции. В обособените позиции са включени групи и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация. Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация."Александър Медика" ЕООД Договор 2 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Дъчмед Интернешънъл" ЕООД Договор 3 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Дрегер медикал България" ЕООД Договор 4 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Елпак лизинг" ЕООД Договор 5 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Емикрон" ЕООД Договор 6 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Евромед-7" ООД Договор 7 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Хроно" ООД Договор 8 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Инфомед" ЕООД Договор 9 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Жозер" ЕООД Договор 10 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Марвена диагностика" ООД Договор 11 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


СД "Медико-газ - Христов и Христова" Договор 12 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Медицинска техника инженеринг" ООД Договор 13 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Сервизмед" ООД Договор 14 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Стеримед-93" ЕООД Договор 15 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Топ Диагностика" ООД Договор 16 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"ЕМИДО ТМ" ЕООД Договор 17 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Джи и хелткеър България" ЕООД Договор 18 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


"Медиком 2000" ООД Договор 19 от 01.02.2016 Сключен договор > Отворете тук.


11.12.2015г. 

„Решение № 641 от 09.12.2015за частично прекратяване на неоферирани, позиции и номенклатури" 
Към АОП - 701557 


10.12.2015г. 

Протокол № 2 от работата на комисията Отворете тук.


Приложения към Протокол № 2 Отворете тук.Решение № 640/09.12.2015 г. за класиране на участниците Отворете тук.Приложения към Решение № 640 Отворете тук.16.11.2015г. 

„Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване” за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, открита с решение № 597/15.09.2015г. на Изпълнителния директор, публикувана в Регистъра на обществени поръчки с уникален идентификационен номер 00243-2015-0006 и на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, се КАНЯТ всички участници, представители на средствата за масово осведомяване и други лица да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 20.11.2015 г. от 9.00 часа в рапортната/учебна зала, находяща се на 4 етаж в сградата на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул.“Шейново“ № 19. 
В изпълнение на чл. 69а, ал.3 от ЗОП комисията публикува настоящото съобщение в профила на купувача на интернет страницата на възложителя www.sheynovo-ag.eu.“ 06.11.2015г. 

Протокол № 1 по чл. 68 от ЗОП отворете тук

30.09.2015г. 

До всички заинтересовани
Отговор на запитване - 15.09.2015г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ, съгласно приложената техническа спецификация Приложения № 1А, 1Б и 1В по три обособени позиции. В обособените позиции са включени групи и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация. Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация.
ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ 597 от 15.09.2015 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 
Към АОП - 687829 

Документацията за участие можете да намерите тук.