00243-2016 от 09.06.2016

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОСИЕ 00243-2016 от 09.06.2016

 • Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 
  С ПРЕДМЕТ “СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ” 
  изх. № 732 от 16.05.2016 г., с приложени към обявата: одобрена от възложител документация, техническа спецификация и приложения към документацията.“  23.08.2016г. 

  Информация за сключени договори по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП С ПРЕДМЕТ:
  “СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ” 


  "Хосвитал" АД Договор 45 от 20.06.2016 Сключен договор > Отворете тук.  09.06.2016г. 

  Протокол на комисията за провеждане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител за “СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ”, Утвърден на 09.06.2016 г. Протокол BG-София >