00243-2016-0001 от 21.03.2016

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2016-0001 от 21.03.2016
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ”

08.12.2017 г. 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 53/12.07.2016 г. "Медекс" ООД ID 818914 
Приключване на договор > 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 55/12.07.2016 г. "Химимпорт Фарма" АД ID 818915
Приключване на договор > 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 57/12.07.2016 г. "Софарма Трейдинг" АД ID 818916

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 58/12.07.2016 г. "Фьоникс Фарма" ЕООД ID 818918

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 61/18.07.2016 г. "Медофарма" ЕООД ID 818920

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 62/18.07.2016 г. "Б. Браун Медикал" ЕООД ID 818921

 

07.12.2017 г. 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 54/12.07.2016 г. "Екос Медика" ООД ID 818605 Приключване на договор > 

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 59/12.07.2016 г. "Търговска Лига НАЦ" АД ID 818607

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 56/12.07.2016 г. "Булмар МЛ" ЕООД ID 818608

 

19.09.2016 г. 
Информация за извършени плащания по Договори на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД 00243-2016-0001 Извършени плащания BG-София > 

23.08.2016г. 
Информация за сключени договори по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД 
"Булмар МЛ" ООД Договор 56 от 12.07.2016 Сключен договорОтворете тук.
"Б.Браун Медикал" ЕООД Договор 62 от 18.07.2016 Сключен договорОтворете тук.
"ЕКОС Медика" ООД Договор 54 от 12.07.2016 Сключен договорОтворете тук.
"Фьоникс Фарма" ЕООД Договор 58 от 12.07.2016 Сключен договорОтворете тук.
"Химимпорт Фарма" АД Договор 55 от 12.07.2016 Сключен договорОтворете тук.
"Медикс" ООД Договор 53 от 12.07.2016 Сключен договорОтворете тук.
"Медофарма" ЕООД Договор 61 от 18.07.2016 Сключен договорОтворете тук.
"Софарма Трейдинг" АД Договор 57 от 12.07.2016 Сключен договорОтворете тук.
"Търговска лига Национален аптечен център" АД Договор 59 от 12.07.2016 Сключен договорОтворете тук.

 

16.06.2016г. 
Решение за прекратяване Отворете тук - 
Протокол 3 Отворете тук
Решение 742 Отворете тук

 

26.05.2016г. 
Протокол 2 Отворете тук

 

19.05.2016г. 
Съобщение Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД, открита с решение № 713/21.03.2016 г. на Изпълнителния директор, публикувани в Регистъра на обществени поръчки с уникален идентификационен номер 00243-2016-0001 и на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, се КАНЯТ всички участници, представители на средствата за масово осведомяване и други лица да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 27.05.2016 г. от 11:00 часа в рапортната зала, находяща се на 4 етаж в сградата на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул.“Шейново“ № 19. 
Протокол 1 Отворете тук

 

18.04.2016г. 
Отговор - разяснение по чл. 29, ал. 1 от ЗОП по повод запитване от заинтересовано лице от 14.04.2016 г. Разяснение

 

21.03.2016г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ”, с № 00243-2016-0001 

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ 713 от 21.03.2016 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 

Решение Към АОП - 720842 

Решение

Обявление Към АОП - 72843 

Решение

Документацията за участие можете да намерите тук.