00243-2017 от 15.09.2017

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОСИЕ 00243-2017 от 15.09.2017

 • Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка 
  с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД” на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  07.11.2017г. 

  Договор № 97 от 01.11.2017 г. „Елпро България“ ООД можете да намерите тук BG-София >   10.10.2017г. 

  Протокол, утвърден на 10.10.2017 г. можете да намерите тук Протокол BG-София > 

  Доклад от работата на комисията можете да намерите тук Доклад комисия BG-София > 


  28.09.2017г. 

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти тук Удължаване срок BG-София > 
  Към АОП - 9068744   15.09.2017г. 

  Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП ID: 9068331 Обява BG-София > 
  Към АОП - 9068331 

  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП № 865 от 15.09.2017 г. можете да намерите тук Обява BG-София > 


  Документацията за участие можете да намерите тук.