01.02.2017г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” по обособени позиции. 01.02.2017
   • 26.04.2017г. 

    Информация за сключени договори за „ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” : 

    1. Договор № 7 - "Сърджимед" ЕООД ; 2. Договор № 8 - "Б.Браун Медикал" ЕООД ; 


3. Договор № 9 - "Екос Медика" ООД ; 


4. Договор № 10 - "Вега Медикал" ЕООД ; 


5. Договор № 20 - "Елпак Лизинг" ЕООД ;  

 • 09.03.2017г. 


  Протокол от работата на комисията и Приложение № 1.Приложение № 1 – Таблица за оценка и класиране на офертите  

 


01.02.2017г.

 • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти с обява /след 14.04.2016г./
  с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” за нуждите на ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД по обособени позиции.

  1. Обособена позиция № 1 – “Плетени конци с бърза резорбция”
  2. Обособена позиция № 2 – “Резорбируеми конци с кратък период на резорбция” 
  3. Обособена позиция № 3 – “Резорбируеми конци със среден период на резорбция” 
  4. Обособена позиция № 4 – “Резорбируеми конци с дълъг период на резорбция”
  5. Обособена позиция № 5 – “Нерезорбируеми конци”
  6. Обособена позиция № 6 – “Антибактериални плетени конци”
  7. Обособена позиция № 7 – “Хемостатични локални средства” 

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
  "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768


Обява за Обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  


Информация за публикувана обява за Обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  

Документацията за участие можете да намерите тук.