05.05.2015г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОСИЕ 00243-2015-0005 от 05.05.2015

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ
  “Абонаментно обслужване на специализирани програмни продукти“
  за нуждите на «Втора САГБАЛ Шейново» ЕАД   ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
  "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, 
  ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768 

  Покана  

    Документацията за участие можете да намерите тук.