08.05.2015г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОСИЕ 00243-2015 от 08.05.2015

 • ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  С ПРЕДМЕТ “СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ” 
  ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД №078 /08.05.2015 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД

  19.09.2016 г. 

  Информация за извършени плащания   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 

  18.07.2016 г. 

  Информация за извършени плащания   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 

  20.06.2016 г. 

  Информация за извършени плащания   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 

  19.04.2016 г. 

  Информация за извършени плащания   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 

  19.01.2016 г. 

  Информация за извършени плащания   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 

  15.12.2015 г. 

  Информация за извършени плащания   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 

  19.11.2015 г. 

  Информация за извършени плащания   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 

  20.10.2015 г. 

  Информация за извършени плащания   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 

  19.07.2015 г. 

  Информация за извършени плащания   по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Изгаряне на опасни болнични отпадъци" Извършени плащания BG-София > 


  08.06.2015г. 

 • Информация за сключени договори по “СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ” 

  ХОСВИТАЛ АД - Договор № 30 от 29.05.2015 Сключен договор > 


 • 27.05.2015г. 

  Протокол от работата на комисията Отворете тук.  15.05.2015г. 
  Отговор на постъпило запитване
  Отговор свалете тук

  08.05.2015г. 

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768 

  Покана  

  Документацията за участие можете да намерите тук.