14.02.2018г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ ДОСТАВКА НА „Доставка на шевен хирургичен материал” 14.02.2018
17.04.2018г.


   • Информация за сключени договори:

 

    Договор № 28 от 03.04.2018 г. "Вега Медикал" ЕООД - можете да намерите тук

 

    Договор № 29 от 03.04.2018 г. "ЕКОС Медика" ООД - можете да намерите тук

 

    Договор № 30 от 03.04.2018 г. "Ка - М Медикъл" ЕООД - можете да намерите тук

 

    Договор № 31 от 03.04.2018 г. "Сърджимед" ЕООД - можете да намерите тук

 

    Договор № 32 от 03.04.2018 г. "Б. Браун Медикал" ЕООД - можете да намерите тук

 


22.03.2018г.

   • Протокол, утвърден на 22.03.2018 г. можете да намерите тук 
14.02.2018г.

   • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти с обява /след 14.04.2016г./
    с предмет: „Доставка на шевен хирургичен материал” за нуждите на ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
    "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768


Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП ID: 9072975  

    Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП № 886 от 15.12.2017 г. можете да намерите тук.

 Документацията за участие можете да намерите тук.