15.12.2017г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ 15.12.2017
07.03.2018г. 
Информация за сключени договори

    Договор № 6 от 12.02.2018 г. „Кукуда Груп“ ООД можете да намерите тук

 

    Договор № 7 от 12.02.2018 г. Кооперация „Панда“ можете да намерите тук

  


22.01.2018г. 
Протокол, утвърден на 22.01.2018 г. можете да намерите тук  


15.12.2017г.

   • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти с обява /след 14.04.2016г./
    с предмет: ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
    "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768


Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП ID: 9071605  

    Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП № 886 от 15.12.2017 г. можете да намерите тук.

 

    Към АОП – 9071605 -

 9071605Документацията за участие можете да намерите тук.