24.09.2014

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 24.09.2014
    15.12.2015 г.

 

    Информация за извършени плащания

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 


    19.11.2015 г.

 

    Информация за извършени плащания

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 


    20.10.2015 г.

 

    Информация за извършени плащания

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 


    19.08.2015 г.

 

    Информация за извършени плащания

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

     19.07.2015 г.

 

    Информация за извършени плащания

 

    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 


    19.06.2015 г.

 

    Информация за извършени плащания

 

    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 


    20.05.2015 г.

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 


    19.02.2015 г.

 


    00243-2014

 Извършени плащания BG-София 

    >

 

    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 


    20.01.2015 г.

 

    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 

    00243-2014

 Извършени плащания BG-София 

    >

 

24.09.2014г.

   • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ” ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768

 

    Документацията за участие можете да намерите тук.

 

15.10.2014г. 

    Протокол от заседание за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за избор на изпълнител за обезпечаване на доставки с предмет: “ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ” .

 


 

  • На 02.12.2014 г. Информация за сключени договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ” 

   Агара ЦМ ЕООД Сключен договор > 
   Кукуда Груп ООД Сключен договор >