27.05.2015г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОСИЕ 00243-2015 от 27.05.2015

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ
  “Абонаментно обслужване и съпътстващи дейности при ползване 
  на специализирани програмни продукти“ 
  за нуждите на «Втора САГБАЛ Шейново» ЕАД
  код ID 9041560 


  20.06.2016 г. 

  Информация за извършени плащания 


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ 
  “Абонаментно обслужване и съпътстващи дейности при ползване 
  на специализирани програмни продукти“ 
  за нуждите на «Втора САГБАЛ Шейново» ЕАД
  Извършени плащания BG-София > 


  19.11.2015 г. 

  Информация за извършени плащания 


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ 
  “Абонаментно обслужване и съпътстващи дейности при ползване 
  на специализирани програмни продукти“ 
  за нуждите на «Втора САГБАЛ Шейново» ЕАД
  Извършени плащания BG-София > 


  19.08.2015 г. 

  Информация за извършени плащания 


  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ 
  “Абонаментно обслужване и съпътстващи дейности при ползване 
  на специализирани програмни продукти“ 
  за нуждите на «Втора САГБАЛ Шейново» ЕАД
  Извършени плащания BG-София > 


  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
  "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, 
  ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768 

  Покана  

    Документацията за участие можете да намерите тук.
     10.06.2015г. 

  Протокол от работата на комисията Отворете тук.
  16.06.2015г. 

  • Информация за сключени договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ “А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ “Абонаментно обслужване и съпътстващи дейности при ползване на специализирани програмни продукти“ за нуждите на «Втора САГБАЛ Шейново» ЕАД 
   "Гама Консулт - Калинкин, Прокопов и с-ие" СД - Договор № 43 от 16.06.2015 Сключен договор >