28.10.2015г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 28.10.2015
    19.09.2016 г.

 

    Информация за извършени плащания

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 

    19.08.2016 г.

 

    Информация за извършени плащания

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 

    18.07.2016 г.

 

    Информация за извършени плащания

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 

    20.06.2016 г.

 

    Информация за извършени плащания

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 


    19.04.2016 г.

 

    Информация за извършени плащания

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 


    19.02.2016 г.

 

    Информация за извършени плащания

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 


    19.01.2016 г.

 

    Информация за извършени плащания

 


    по Договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"

 Извършени плащания BG-София 

    >

 


    11.01.2016 г.

 

    Информация за сключени договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ "Доставка на Хигиенни консумативи и материали"
    Фирма "АССИСТ" ЕООД Договор 77

Сключен договор BG-София 

    Фирма "ИПК Бизнес" ЕООД Договор 76

Сключен договор BG-София 28.10.2015г.

   • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ” ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768

 

    Документацията за участие можете да намерите тук.

 

    Към АОП -

 904715225.11.2015г. 

    Протокол от работата на комисията и приложения с № от 1 до 4, към него за обезпечаване на доставки с предмет: “ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ” .

 

    Приложения с № от 1

  

    Приложения с № от 2

  

    Приложения с № от 3

  

    Приложения с № от 4