29.05.2015г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДОСИЕ 00243-2015 от 29.05.2015

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
  „Извършване на текущи ремонти и строително-монтажни работи на обекти в сградата на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД” 


  22.07.2015г. 

 • Информация за сключени договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
  „Извършване на текущи ремонти и строително-монтажни работи на обекти в сградата на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД”


  "Денчев инженеринг" ЕООД Договор 67 от 22.07.2015 Сключен договор >  • 03.07.2015г. 

  Протокол от работата на комисията Отворете тук.

  29.05.2015г. 

  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768 

  Покана  

  Документацията за участие можете да намерите тук.