29.10.2018г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ „Доставка на нетна активна електрическа енергия “ от 29.10.2018

 • Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 
  С ПРЕДМЕТ „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД”   03.01.2019г. 

  Договор № 94 от 05.12.2018 г. „Кумер“ ООД можете да намерите тук  
  19.11.2018г. 

  Протокол, утвърден на 19.11.2018 г. - можете да намерите тук    07.11.2018г. 

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти можете да намерите тук    29.10.2018г. 

  Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ID: 9082470 към АОП - можете да намерите тук 9082470   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 58 от 31.05.2018 г. можете да намерите тук.  

  Документацията за участие можете да намерите тук.