31.05.2018г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци“ от 31.05.2018

 • Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 
  С ПРЕДМЕТ „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци“ 
  Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ID: 9076675  06.08.2018г. 

  Договор № 65 от 19.07.2018 г. "Еко Трейд БГ" ООД - можете да намерите тук  
  03.07.2018г. 

  Протокол, утвърден на 03.07.2018 г. - можете да намерите тук    31.05.2018г. 

  Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП ID: 9076675 - можете да намерите тук  

  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 58 от 31.05.2018 г. можете да намерите тук.  

  Документацията за участие можете да намерите тук.