ID 9049235

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ ПП 23.12.2015

 

19.09.2016г. 

Информация за извършени плащания по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” Извършени плащания BG-София > 
 

20.06.2016г. 

Информация за извършени плащания по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” Извършени плащания BG-София > 
 

19.05.2016г. 

Информация за извършени плащания по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” Извършени плащания BG-София > 
 

19.04.2016г. 

Информация за извършени плащания по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” Извършени плащания BG-София > 


    10.02.2016 г.

 

    Информация за сключени договори по ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”

 

    Фирма "Антисел България" ООД - Договор 21

Сключен договор BG-София 

    Фирма "ТОП Диагностика" ООД - Договор 22

Сключен договор BG-София 


    19.01.2016 г.

 

    Протокол от работата на комисията, утвърден на 18.01.2016 г.

 

    по ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” е с ID 9049235

 Протокол 

    >

 
23.12.2015г.

   • ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” ID 9049235 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768

 

    Документацията за участие можете да намерите тук.

 

    Към АОП -

 9049235