Вътрешна нормативна уредба

  1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ВЪВ ВТОРА САГБАЛ "ШЕЙНОВО” ЕАД
     00243-2014-Правила ЗОП BG-София
  2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА ВТОРА САГБАЛ "ШЕЙНОВО” ЕАД 
    00243-2014-Правила профил BG-София

18.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
827470 

01.02.2018
„Предварителни обявления, на основание чл. 23, ал.1, т.1 от ЗОП за доставки и услуги, публикувани в РОП.
Предварителна информация BG-София 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
827470 

03.02.2017
„Предварителни обявления, на основание чл. 23, ал.1, т.1 от ЗОП за доставки и услуги, публикувани в РОП.
Предварителна информация BG-София 

12.02.2016
„Предварителни обявления, на основание чл. 22б, ал.2, т.1 от ЗОП за доставки и услуги, публикувани в РОП, на адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 713068 

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
 713069 

26.01.2015
Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) 
644882 
Предварителна информация BG-София 

26.01.2015
Предварително обявление за обществена поръчка 
644884 
Предварително обявление за ОП BG-София 

На основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл.23, ал.3 и ал.5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол № 8/07.06.2018 г. „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД,
ОБЯВЯВА
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна, кафе и напитки, находящи се на партерен етаж – 2.5 кв.м, втори етаж– 2.5 кв.м., и четвърти етаж – 2.5 кв. м, на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, п. к. 1504, ул.”Шейново”№ 19 за срок от 3 години.
прочети повече

На основание чл.22, ал.1 и ал.4 във връзка с чл.23, ал.3 , ал.5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол № 9/29.08.2017 г „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот, находяща се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД, гр. София, ул.”Шейново”№ 19, за търговски обект - с обща площ 52 кв.м., заедно с прилежаща част – тераса с площ от 51 кв.м. за срок от 3 (три) години.
прочети повече