ОП с № 00243-2019-0001 от 18.01.2019

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ДОСИЕ 00243-2019-0001 от 18.01.2019

17.05.2019г.
Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук 

Сключени договори:
Договор № 6 от 14.04.2019 г. "Диасистемс" ЕООД   
Договор № 7 от 17.04.2019 г. "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД
Договор № 8 от 17.04.2019 г. "Аквахим" АД
Договор № 9 от 17.04.2019 г. "Медицинска техника инженеринг" ООД
Договор № 10 от 17.04.2019 г. "Марвена диагностика" ЕООД
Договор № 11 от 17.04.2019 г. "БГ Мед" ЕООД
Договор № 12 от 17.04.2019 г. "Лабко" ЕООД
Договор № 13 от 17.04.2019 г. "Диамед" ООД 
Договор № 14 от 17.04.2019 г. "Интер Бизнас 91" ЕООД
Договор № 16 от 17.04.2019 г. "Оптим Ко" ООД
Договор № 17 от 17.04.2019 г. "Оптим Ко" ООД
Договор № 18 от 17.04.2019 г. "Химтекс" ООД
Договор № 19 от 17.04.2019 г. "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД
Договор № 20 от 17.04.2019 г. "Медиклим" ЕООД
Договор № 21 от 22.04.2019 г. "Гамидор България" ООД
Договор № 22 от 24.04.2019 г. "Антисел България" ООД
Договор № 23 от 24.04.2019 г. "Билмед" ЕООД
Договор № 24 от 24.04.2019 г. "Елпак Трейдинг" ЕООД 
Договор № 28 от 10.05.2019 г. "АА Медикъл България" ООД 

22.04.2019г.
Обявление за възложена поръчка ID: 908305 можете да намерите тук 

29.03.2019г.
Решение № 45 от 29.03.2019 г. можете да намерите тук 

Решение № 44 от 29.03.2019 г. можете да намерите тук 

Приложения 1 към Решение № 44 от 29.03.2019 г. можете да намерите тук 

Приложения 2 към Решение № 44 от 29.03.2019 г. можете да намерите тук 

Доклад на комисията можете да намерите тук 

Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук 

Приложения 1 към Протокол № 2 можете да намерите тук 

Приложения 2 към Протокол № 2 можете да намерите тук 

12.03.2019г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 15.03.2019 год. от 11,00 часа по процедурата с предмет „Доставки на лабораторни реактиви и консумативи“ можете да намерите тук 

21.02.2019г.
Протокол № 1 по процедурата с предмет „Доставки на лабораторни реактиви и консумативи“ можете да намерите тук 

25.01.2019г.
Разяснение по процедурата с предмет „Доставки на лабораторни реактиви и консумативи“ можете да намерите тук 

18.01.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лабораторни реактиви и консумативи“ 00243-2019-0001

одобрена с Решение № 20 от 16.01.2019 г. можете да намерите тук  

Решение към АОП - 888789 

Обявление № 21 от 16.01.2019 г. можете да намерите тук 

Обявление към АОП -  888790 

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук  

Документацията за участие можете да намерите тук