ОП с № 00243-2019-0002 от 15.04.2019

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2019-0002 от 15.04.2019

 

29.09.2020 г.

Обявление за приключване на договор за ОП № 42/01.07.2019 г. "Марвена Диагностика" ООД

можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 43/01.07.2019 г. "Инфомед" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 44/01.07.2019 г. "Медилон" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 45/01.07.2019 г. "Медиком 2000" ООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 46/01.07.2019 г. "Вега Медикал" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 47/01.07.2019 г. "Сапекс - БГ" ООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 48/01.07.2019 г. "Александър Медика" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 49/01.07.2019 г. "Сименс Хелткеър" ЕООД можете да намерите тук:

28.09.2020 г.

Обявление за приключване на договор за ОП № 33/01.07.2019 г. СД "Медико-газ-Христов и Христова" можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 34/01.07.2019 г. "Емидо ТМ" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 35/01.07.2019 г. "Медицинска Техника Инженеринг" ООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 36/01.07.2019 г. "Сиконикс Груп" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 37/01.07.2019 г. "Емикрон" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 38/01.07.2019 г. "Топ Диагностика" ООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 39/01.07.2019 г. "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 40/01.07.2019 г. "Дрегер Медикал България" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 41/01.07.2019 г. "Елпак - Лизинг" ЕООД можете да намерите тук:

25.07.2019 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук

Договор № 33 от 01.07.2019 г. СД "Медико - газ - Христов и Христова" можете да намерите тук

Договор № 34 от 01.07.2019 г. "Емидо ТМ" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 35 от 01.07.2019 г. "Медицинска Техника Инженеринг" ООД можете да намерите тук

Договор № 36 от 01.07.2019 г. "Сиконикс Груп" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 37 от 01.07.2019 г. "Емикрон" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 38 от 01.07.2019 г. "Топ Диагностика" ООД можете да намерите тук

Договор № 39 от 01.07.2019 г. "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 40 от 01.07.2019 г. "Дрегер Медикал България" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 41 от 01.07.2019 г. "Елпак Лизинг" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 42 от 01.07.2019 г. "Марвена Диагностика" ООД можете да намерите тук

Договор № 43 от 01.07.2019 г. "Инфомед" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 44 от 01.07.2019 г. "Медилон" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 45 от 01.07.2019 г. "Медиком 2000" ООД можете да намерите тук

Договор № 46 от 01.07.2019 г. "Вега Медикал" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 47 от 01.07.2019 г. "Сапекс - БГ" ООД можете да намерите тук

Договор № 48 от 01.07.2019 г. "Александър Медика" ЕООД можете да намерите тук

Договор № 49 от 01.07.2019 г. "Сименс Хелткеър" ЕООД можете да намерите тук

21.06.2019 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук

05.06.2019г.

Решение № 73 от 05.06.2019 г. можете да намерите тук

 

Решение № 72 от 05.06.2019 г. можете да намерите тук

 

Доклад на комисията можете да намерите тук

 

Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук 

 

17.05.2019г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с обявена открита процедура с предмет: “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване” покана за отваряне на ценови оферти можете да намерите тук

13.05.2019г.
Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук 

16.04.2019г.
Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук  

Документацията за участие можете да намерите тук  

15.04.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ 00243-2019-0002

Одобрена с Решение за откриване на процедура № 47 от 12.04.2019 г. можете да намерите тук 

Обявление за поръчка № 48 от 12.04.2019 г. можете да намерите тук