ОП с № 00243-2019-0002 от 15.04.2019

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2019-0002 от 15.04.2019

 

21.06.2019 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук

05.06.2019г.

Решение № 73 от 05.06.2019 г. можете да намерите тук

 

Решение № 72 от 05.06.2019 г. можете да намерите тук

 

Доклад на комисията можете да намерите тук

 

Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук 

 

17.05.2019г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с обявена открита процедура с предмет: “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване” покана за отваряне на ценови оферти можете да намерите тук

13.05.2019г.
Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук 

16.04.2019г.
Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук  

Документацията за участие можете да намерите тук  

15.04.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ 00243-2019-0002

Одобрена с Решение за откриване на процедура № 47 от 12.04.2019 г. можете да намерите тук 

Обявление за поръчка № 48 от 12.04.2019 г. можете да намерите тук