ОП с № 00243-2019-0003 от 05.06.2019

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2019-0003 от 05.06.2019

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти" № 00243-2019-0003

02.09.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти" № 00243-2019-0003

Обявление за възложена поръчка 129 / 29.08.2019 можете да намерите тук
 
Информация за сключени договори можете да намерите:
Договор № 59 от 07.08.2019 г. "Ей Енд Ди Фарма България" ЕАД тук
 
Договор № 60 от 07.08.2019 г. "Дансон – БГ" ООД тук
 
Договор № 61 от 07.08.2019 г. "Соломед" ЕООД тук
 
Договор № 62 от 07.08.2019 г. "Софарма Трейдинг" АД тук
 
Договор № 63 от 07.08.2019 г. "Търговска лига - НАЦ" АД тук
 
Договор № 64 от 07.08.2019 г. "Фьоникс Фарма" ЕООД тук
 
Договор № 65 от 09.08.2019 г. "Медекс" ООД тук
 
Договор № 66 от 09.08.2019 г. "Медофарма" ЕООД тук
 
Договор № 67 от 09.08.2019 г. "Про Фармация" ЕООД тук


07.08.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти" № 00243-2019-0003

Обявление за възложена поръчка ID: 926026 можете да намерите тук


24.07.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти" № 00243-2019-0003

Решение № 111 от 24.07.2019 г. можете да намерите тук
 
Решение № 112 от 24.07.2019 г. можете да намерите тук

18.07.2019 г.

 Решение № 108 от 18.07.2019 г. можете да намерите тук

 Решение № 107 от 18.07.2019 г. можете да намерите тук

 Приложение № 1 към Решение № 107 можете да намерите тук

 Приложение № 2 към Решение № 107 можете да намерите тук

 Доклад на комисията можете да намерите тук

 Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук

 

05.06.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти" № 00243-2019-0003

Одобрена с Решение № 70 от 03.06.2019 г. можете да намерите тук

Решение към АОП – 914566

Обявление № 71 от дата 03.06.2019 г. можете да намерите тук

Обявление към АОП – 914562

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук  

 

Документацията за участие можете да намерите тук

 

24.09.2020 г.

Обявление за приключване на договор за ОП № 59/07.08.2019 г. "Ей енд Ди Фарма Б-я" ЕАД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 60/07.08.2019 г. "Дансон - БГ" ООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 61/07.08.2019 г. "Соломед" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 62/07.08.2019 г. "Софарма Трейдинг" АД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 63/07.08.2019 г. "Търговска лига - НАЦ" АД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 64/07.08.2019 г. "Фьоникс Фарма" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 65/09.08.2019 г. "Медекс" ООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 66/09.08.2019 г. "Медофарма" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 67/09.08.2019 г. "Про Фармация" ЕООД можете да намерите тук: