ОП с № 00243-2019-0004 от 04.07.2019

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2019-0004 от 04.07.2019

02.10.2020 г.

Обявление за приключване на договор за ОП № 68/30.08.2019 г. ЕТ "Ира - Ирена Георгиева" можете да намерите тук:

13.09.2019г.
Обявление 141 за възложена поръчка можете да намерите тук
 
Договор № 68/30.08.2019 г. ЕТ "Ира - Ирена Георгиева" можете да намерите тук


14.08.2019г.
Решение № 127 от 14.08.2019 г. можете да намерите тук
 
Доклад на комисията можете да намерите тук
 
Протокол от работата на комисията можете да намерите тук


22.07.2019г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявена открита процедура с предмет: “Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал” за нуждите на Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД,
КАНИ всички участници и представители на средствата за масово осведомяване да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 25.07.2019 год. от 10,00 часа
в административната сграда на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, гр.София, ул.“Шейново“ № 19, в стаята на отдел „Обществени поръчки“.

04.07.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2019-0004

 

Одобрена с Решение № 86 от 01.07.2019 г. можете да намерите тук

Решение към АОП – 919477

Обявление № 87 от 01.07.2019 г. можете да намерите тук

Обявление към АОП – 919479

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук  

 

Документацията за участие можете да намерите тук