Извънгаранционно техническо обслужване

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2019-0005 от 09.07.2019

 

25.09.2020 г.

Обявление за приключване на договор за ОП № 69/02.09.2019 г. "Джи и Хелткеър България" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 70/02.09.2019 г. "Перитус" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 71/02.09.2019 г. "Стеримед - 93" ЕООД можете да намерите тук:

Обявление за приключване на договор за ОП № 72/02.09.2019 г. "Тримед" ООД можете да намерите тук:

13.09.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и медицинско и стопанско оборудване“ с № 00243-2019-0005

Обявление 140 за възложена поръчка можете да намерите тук
 
Договор № 69/02.09.2019 г. "Джи и Хелткеър България" ЕООД можете да намерите тук
 
Договор № 70/02.09.2019 г. "Перитус" ЕООД можете да намерите тук
 
Договор № 71/02.09.2019 г. "Стеримед - 93" ЕООД можете да намерите тук
 
Договор № 72/02.09.2019 г. "Тримед" ООД можете да намерите тук


26.08.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и медицинско и стопанско оборудване“ с № 00243-2019-0005

Обявление 128 за възложена поръчка ID: 929518 можете да намерите тук


07.08.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и медицинско и стопанско оборудване“ с № 00243-2019-0005

Решение № 126 от 07.08.2019 г. можете да намерите тук
 
Доклад на комисията можете да намерите тук
 
Протокол от работата на комисията можете да намерите тук

09.07.2019 "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и медицинско и стопанско оборудване“ с № 00243-2019-0005 

ОДОБРЕНА с

Решение № 88 от дата 09.07.2019 г. можете да намерите тук

Решение към АОП –  920977

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук

Указания за участие можете да намерите тук