Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2019-0003 от 15.10.2019

30.01.2020 г.

Договор 91 от 31.12.2019

"ЧЕЗ Разпределение България" АД можете да намерите тук

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук

 

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на пряко договаряне с предмет „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за срок от 24 месеци за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново“ ЕАД“ - 00243-2019-0007

Решение № 145 от 15.10.2019 г. можете да намерите тук.