Доставка на топлинна енергия

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2019-0008 от 15.10.2019

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на пряко договаряне с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ - Шейново“ ЕАД“ - 00243-2019-0008

30.01.2020 г.

Договор № 92 от 31.12.2019

"Топлофикация София" ЕАД можете да намерите тук

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук

15.10.2019 г.

Решение № 146 от 15.10.2019 г. можете да намерите тук.