30.01.2019г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ 30.01.2019
15.04.2019г.
Договор № 1 от 20.03.2019 г. ДЗЗД "Ес Джи България 2013" можете да намерите тук  
Договор № 2 от 22.03.2019 г. "ИПК Бизнес" ЕООД можете да намерите тук   
Договор № 3 от 22.03.2019 г. "Кукуда Груп" ООД можете да намерите тук   
Договор № 4 от 12.04.2019 г. Кооперация "Панда" можете да намерите тук   28.02.2019г.
Протокол, утвърден на 28.02.2019 г. - можете да намерите тук  


30.01.2019г.

Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти с обява /след 14.04.2016г./
с предмет:„Доставка на хигиенни материали” 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768


Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП ID: 9085242  

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП можете да намерите тук.  

Към АОП - 9085242

Документацията за участие можете да намерите тук.