ОП с № 00243-2020-0002 от 08.06.2020

 

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2020-0002 от 08.06.2020

 

08.06.2020г.

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“

00243-2020-0002

Одобрена с Решение № 51 от 03.06.2020 г. можете да намерите тук:

 Обявление № 52 от 03.06.2020 г. можете да намерите тук:

 Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук:

 Документацията за участие можете да намерите тук: