ОП с № 00243-2020-0003 от 11.06.2020

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2020-0003 от 11.06.2020

 

24.08.2021г.

По процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ 00243-2020-0003

Обявление за приключен договор за

ОП № 32/23.07.2020 г. "Медицинска Техника Инженеринг" ООД можете да намерите тук:

ОП № 33/23.07.2020 г. "Топ Диагностика" ООД можете да намерите тук:

 

10.08.2020г.

По процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ 00243-2020-0003

Обявление за възложена поръчка № 126/05.08.2020 г. можете да намерите тук:

Договор № 33 от 23.07.2020 г. "Топ Диагностика" ООД можете да намерите тук:

Договор № 32 от 23.07.2020 г. "Медицинска Техника Инженеринг" ООД можете да намерите тук:

Обявление за възложена поръчка № 116/05.08.2020 г. можете да намерите тук:

03.07.2020г.

По процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ 00243-2020-0003

 Решение № 103 от 03.07.2020 г. можете да намерите тук:

 Решение № 102 от 03.07.2020 г. можете да намерите тук:

 Доклад на комисията можете да намерите тук:

 Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук:

11.06.2020г.

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“

 00243-2020-0003

Одобрена с Решение № 74/11.06.2020 г. можете да намерите тук:

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук:

Документацията за участие можете да намерите тук: