ОП с № 00243-2020-0004 от 12.06.2020

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2020-0004 от 12.06.2020

 

12.06.2020г.

Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2020-0004

 

12.06.2020 г.

Решение № 75/12.06.2020 г. можете да намерите тук:

Обявление № 76/12.06.2020 г. можете да намерите тук:

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук:

Документацията за участие можете да намерите тук: