ОП с № 00243-2020-0004 от 12.06.2020

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2020-0004 от 12.06.2020

 

14.10.2020 г.

Обявление за възложена поръчка можете да намерите тук:

Договор № 54 от 15.09.2020 г. "Болка Мийл" ЕООД можете да намерите тук:

 

21.08.2020 г.

Решение № 134 от 21.08.2020 г. можете да намерите тук:

Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук:

 

12.06.2020г.

 Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2020-0004

 

12.06.2020 г.

Решение № 75/12.06.2020 г. можете да намерите тук:

Обявление № 76/12.06.2020 г. можете да намерите тук:

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук:

Документацията за участие можете да намерите тук:

09.07.2020г.

Протокол № 1 по пр.№ 00243-2020-0004 можете да намерите тук:

15.07.2020г.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения по пр. 00243-2020- 0004 по публично състезание с предмет: Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал можете да намерите тук: