ОП с № 00243-2020-0005 от 15.06.2020

 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2020-0005 от 15.06.2020

17.06.2020г.

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук:

Документацията за участие можете да намерите тук:

15.06.2020г.

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на лекарствени продукти“

00243-2020-0005

 

15.06.2020 г.

Одобрена с Решение № 77 от 12.06.2020 г. можете да намерите тук:

Обявление № 78 от 12.06.2020 г. можете да намерите тук: