ОП с ID: 9096328 от 13.02.2020

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ 13.02.2020

22.04.2020 г.

Договор № 5 от 30.03.2020 г. „Кукуда Груп“ ООД можете да намерите тук:

Договор № 6 от 30.03.2020 г. ЕТ „Вадиас – Васил Димитров“ можете да намерите тук:

19.03.2020 г.

Протокол, утвърден на 19.03.2020 г.  тук: 

13.02.2020

Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти с обява /след 14.04.2016г./
с предмет:„Доставка на хигиенни материали” 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
"Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768 

Информация за публикувана обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП ID: 9096328 можете да намерите тук:

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП можете да намерите тук: 

 Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук:

 Документацията за участие можете да намерите тук: