Съвет на директорите

  • Д-р Румен Велев – изпълнителен директор на болницата
  • Д-р Пламен Димов – председател на борда на директорите
  • Адв. Даниела Шиклева – член на борда на директорите

Новини