Екип

Team1

Д-р Румен Велев

Изпълнителен директор

тел.: 9433 141
Team1

Д-р Пламен Димов

Председател на борда на директорите, Началник отделение

тел.: 9659 hospital@sheynovo-ag.eu
Team1

Д-р Гергана Петрова

Началник отделениe

тел.: 9659 450
Team1

Д-р Донка Узунова

Началник отделение

тел.: 9659 439
Team1

д-р Анета Начева

Началник отделение

тел.: 9659 467
Team1

Д-р Маргарита Николова

Началник сектор образна диагностика

тел.: 9659 446 m.nikolova@sheynovo-ag.eu
Team1

Христомира Атанасова

Старша Акушерка

Team1

Нора Кожухарова

Старша Акушерка

Team1

Д-р Иван Вецев

Началник отделение рискова бременност

Team1

Мирослава Борисова

Главен Счетоводител

Team1

ак. Анита Каранушкова

Главна Акушерка

Team1

Росица Маркова

Зам. Директор Административно - търговска дейност

Team1

Адв. Даниела Шиклева

Член на борда на директорите

Team1

д-р Петър Сидеров

Зам.Директор по Лечебната Дейност

Team1

ак. Светослава Желязкова

Старша Акушерка

Team1

ак. Станислава Копанкова

Старша Акушерка

Team1

ак. Дияна Йорданова

Старша акушерка

Team1

ак. Десислава Владикина

Старша акушерка

Team1

Д-р Веселин Тихчев

Началник Патохистологична Лаборатория - Лаборатории към Диагностично Консултативен Блок

Team1

Д-р Юлия Димитрова – Белкова

Началник Микробиологична Лаборатория - Лаборатории към Диагностично Консултативен Блок