Екип

Team1

Д-р Румен Велев

Изпълнителен директор

тел.: 9433 141
Team1

Д-р Пламен Димов

Председател на борда на директорите, Началник отделение

тел.: 9659 hospital@sheynovo-ag.eu
Team1

адвокат Даниела Шиклева

Член на борда на директорите

тел.: 9659 hospital@sheynovo-ag.eu
Team1

Д-р Петър Сидеров

Зам. директор по лечебната дейност, Началник отделение

тел.: 9659 468 hospital@sheynovo-ag.eu
Team1

Доц. Александрова

Гръден хирург

Team1

Д-р Гергана Петрова

Началник отделениe

тел.: 9659 450
Team1

Д-р Донка Узунова

Началник отделение

тел.: 9659 439
Team1

Д-р Христо Василев

Началник отделение

тел.: 9659 454 h.vasilev@sheynovo-ag.eu
Team1

Д-р Румяна Мандажиева

Началник отделение

тел.: 9659 435 r.mandajieva@sheynovo-ag.eu
Team1

д-р Анета Начева

Началник отделение

тел.: 9659 467
Team1

Емилия Баалбаки

Главна акушерка

тел.: 9659 426 hospital@sheynovo-ag.eu
Team1

Маг. фар. Мариана Младенова

Началник болнична аптека

тел.: 9659 423 m.mladenova@sheynovo-ag.eu
Team1

Д-р Красимира Миленкова

Началник Микробиологична лаборатория

тел.: 9659 427 k.milenkova@sheynovo-ag.eu
Team1

Д-р Светлана Енчева

Началник Клинична лаборатория

тел.: 9659 415 s.encheva@sheynovo-ag.eu
Team1

Д-р Веселин Тихчев

Началник Хистопатологична лаборатория

тел.: 9659 416 hospital@sheynovo-ag.eu
Team1

Д-р Маргарита Николова

Началник сектор образна диагностика

тел.: 9659 446 m.nikolova@sheynovo-ag.eu
Team1

д-р Мирослав Маринов

Team1

Д-р Маргарита Маламова

Team1

Д-р Мишел Шоайб

Team1

Д-р Никола Поптодоров

Team1

Емилия Йорданова

Старша Акушерка

Team1

Христомира Атанасова

Старша Акушерка

Team1

Кирилка Цекова

Секторна Акушерка Р3

Team1

Лора Димива

Старша Лаборантка

Team1

Нора Кожухарова

Старша Акушерка

Team1

Розалия Никова

Секретар

Team1

Светла Рангелова

Лаборант

Team1

Теменужка Василева

Зам. Директор Търговска Дейност

Team1

Д-р Аделина Ружина

Team1

Д-р Славяна Галева

специалист акушер-гинеколог и дипломиран специалист в областта майчино-фетална медицина.

Team1

Д-р Иван Вецев

Team1

Диана Търнева

Старша Акушерка

Team1

Анелия Стоянова

Акушерка

Team1

Ивелина Кръстева

Акушерка

Team1

Йорданка Топалова

Акушерка

Team1

Йорданка Василева

Акушерка

Team1

Дима Мангърова

Акушерка

Team1

Слава Цветкова

Акушерка

Team1

Стефка Колевска

Акушерка

Team1

Цветелина Спасова

Медицински секретар

Team1

Д-р Димитър Спасов

Team1

Д-р Емине Бикова

Team1

Д-р Тодор Гърбов