История

История на традицията в дати

Шейново е най-старата специализирана акушеро-гинекологична болница в страната. Екипът специалисти е наследил добрите традиции на поколения акушер-гинеколози. Болницата е построена през 1935г.

1946г. Учредява се Държавна специализирана АГ болница с две отделения - родилно и гинекологично с управител д-р Николай Славчев на базата на частната клиника на д-р Темелков, която е национализирана.

1949г. Болницата се разраства. Обслужва се от 11 лекари, 15 акушерки, 22 санитарки. Родени са 2440 деца, оперирани са 268 жени.

1951г. За главен лекар е избран д-р Иван Доганов. Болничните легла са вече 85. Родените деца са 2638.

1970г. Родените деца са 3456 от 3444 раждания, операциите са общо 648. 1971г. За главен лекар на болницата е избран д-р Станко Николов. Провежда се реконструкция и разширяване на сградата на болницата и се увеличава легловата база.

1975г. За главен лекар във II АГ болница е назначен д-р Борис Нанков.

1982г. За главен лекар на болницата е избрана д-р Йонка Иванова Стефанова. Извършва се модернизация с изграждане на операционен блок, с 3 операционни, централна инсталация за кислород, разкриване на ОАИЛ и многопрофилна лаборатория. Легловата база достига 220 легла.

1990г. За главен лекар е избран д-р Александър Ст. Конакчиев. Консултант през този период е проф. Божил Василев д.м.н.

1990г. Конкурсът за директор на болницата е спечелен от д-р Димитър Драгиев. За консултант е назначен проф. Боян Атанасов д.м.н. Постепенно се въвежда нова структура на болницата. Създава се диагностично-консултативно отделение, ендоскопската хирургия става рутинна практика.

2001г. Болницата е преобразувана в Търговско дружество с общинско участие. За управител е назначен д-р Димитър Драгиев. Членове на УС на болницата освен него са и д-р Божидар Славчев и д-р Станчо Станчев.

2002г. Трайна тенденция за увеличаване на раждаемостта във ІІ-ра САГБАЛ “Шейново”.

2003г. Приоритетна цел – пренатална диагностика с оглед ранно откриване на фетални малформации: биохимичен скрининг, ранна амниоцентеза.

2004г. Увеличава се броят на ендоскопските операции, ІІ-ра САГБАЛ “Шейново” става водеща болница в областта на гинекологичната ендоскопия; Ремонт на болницата, която придоби европейски вид и стана привлекателнав битово отношение за пациента.

2005г. Въведе се Doppler УЗИ, неоценим помощник при такива тежки състояния в акушерството като: прееклампсия, интраутеринно изоставане в развитието на плода, антенатално страдание на плода.

2006г. Бум на раждания в болницата 4112; водеща болница в София и в страната; ниска детска смъртност и заболяемост.

2007г. Въведе се изследване на фетална морфология с 4-D ехографско изследване; сертифицирасе болницата по БДС EN ISO 9001/2000; въведе се болнична информационна система; разработи се оперативната хистерескопия.

2008 г. Изпълнителен директор е д-р Иван Костов и консултант доц. Никола Василев

Болницата се управлява от Съвет на директорите:

 • Д-р Иван Костов – изпълнителен директор
 • Д-р Таня Андреева – председател
 • Г-жа Силвия Христова

 

2012 г. Изпълнителен директор е Д-р Таня Андреева и консултант доц. Никола Василев

Болницата се управлява от Съвет на директорите:

 • Д-р Таня Андреева – изпълнителен директор
 • Д-р Иван Костов – председател
 • д-р Румен Велев

2013 г. Изпълнителен директор е д-р Румен Велев консултант доц. Никола Василев

Болницата се управлява от Съвет на директорите:

 • Д-р Румен Велев – изпълнителен директор
 • Д-р Пламен Димов – председател
  • Адв. Даниела Шиклева


Днес болницата е общинска собственост с разгърната площ от 4300 кв.м. Разполага с 200 легла, пет отделения, диагностично – консултативен блок с параклинични звена, аптека и административно – стопански блок. В болницата работят 290 служители, от които 64 лекари и 127 акушерки и лаборанти. От години II САГБАЛ „Шейново” е на едно от първите места по раждаемост и качество на медицинските услуги. Успешно развива ендоскопската хирургия, ранната пренатална диагностика, Доплер, 3D и 4D ултразвуково изследване. В болницата се работи сериозно по превенция и профилактика на онкологичните, урогениталните заболявания и безплодието, като е обзаведена с модерна и съвременна апаратура. Голяма част от лекарите са участници в международни конгреси, конференции и специализации. Ежегодно в болницата се обучават стажанти и специализанти. Мисията на болницата – да бъде водеща в майчиното и детското здравеопазване – е белязана от историята и предопределена от амбицията и способностите на целия екип на II САГБАЛ „Шейново”.

Известни лекари работили в болница Шейново

 • проф. Кирил Василев
 • проф. Карло Огнянов – Директор на болница „Шейново” - 1960 – 1966
 • проф. Александър Яръков –Директор - 1975
 • д-р Любомир Митев –под негово ръководство се създава Отделението по анестезиология и реанимация на което е началник от 1985 -1990 г. Под негово ръководство в Болница „Шейново” се въвеждат за първи път регионалните техники за обезболяване при раждане
 • д-р Боряна Рачева – началник Неонатологично отделение от 1965 г. Съвместно с д-р Карло Огнянов през 1966 г. Извършват първото обменно кръвопреливане.
 • д-р Невена Павлова – началник Неонатологично отделение от 1975-1985 г.
 • д-р Живка Хубенова – консултант към Неонатологично отделение от 1987 г.