Структура

АГ болница "Шейново" разполага с най-съвременната диагностична и лечебна апаратура, удобства и комфортни самостоятелни стаи срещу допълнително заплащане. САГБАЛ "Шейново" има договор с Националната здравноосигурителна каса за определени клинични пътеки, приема безотказно пациенти с направления от личните лекари и срещу заплащане при избор на специалист от болницата. Болницата се обслужва от изявени и доказани професионалисти: 60 лекари, 123 акушерки и медицински лаборанти и 97 души друг персонал.

Структура
 1. Общо събрание на акционерите
 2. Съвет на директорите
  • Д-р Румен Велев – изпълнителен директор на болницата
  • Д-р Пламен Димов – председател на борда на директорите
  • Адв. Даниела Шиклева – член на борда на директорите
 3. Медицински съвет
  1. Председател на медицинския съвет:
   • Д-р Румен Велев – изпълнителен директор на болницата с право на съвещателен глас
  2. Членове на медицинския съвет:
   • Д-р Донка Узунова – началник неонатологично отделение
   • Д-р Христо Василев – началник ОРБ / отделение рискова бременност/
   • Д-р Пламен Димов – началник ОГЕХ
   • Д-р Петър Сидеров – началник ДКО / диагностично-консултативно отделение/
   • Д-р Румяна Мандажиева – началник ОАИЛ / отделение анестезиология и интензивно лечение/
   • Маг. фар.Мариана Младенова – началник болнична аптека
   • Д-р Красимира Миленкова – нач. Микробиологична лаборатория
   • Д-р Светла Енчева – нач. Клинична лаборатория
   • Д-р Веселин Тихчев – нач. Хистопатологична лаборатория
   • д-р Маргарита Николова
   • гл. акушерка Емилия Баалбаки
 4. Съвет по здравните грижи
  • Емилия Баалбаки– главна акушерка
  • Кирилка Колева – старша РЗ и РО
  • Камелия Бенчева – старша ОГЕХ
  • Христомира Атанасова – старша ОРБ
  • Диана Търнева – старша НО
  • Дияна Йорданова – старша ОАИЛ
 5. Комисия по лекарствената политика
  • Маг. Фар. Мариана Младенова
  • Д-р Румяна Мандажиева
  • Д-р Мадлен Китанова
  • Д-р Донка Узунова
  • Д-р Румен Велев
 6. Комисия по ВБИ
  • Д-р Пламен Димов – председател
  • Д-р Мая Коцева – епидемиолог към болницата
  • Д-р Красимира Миленкова – микробиолог
  • гл. акушерка Емилия Баалбаки
  • старша акушерка ОГЕХ Камелия Бенчева