Структура

 1. Общо събрание на акционерите
 2. Съвет на директорите
  • Д-р Румен Велев – Изпълнителен Директор на болницата
  • Д-р Пламен Димов – Председател на Борда на директорите
  • Адв. Даниела Шиклева – Член на Борда на директорите
 3. Медицински съвет
  1. Председател на медицинския съвет:
   • Д-р Румен Велев – Изпълнителен Директор на болницата с право на съвещателен глас
  2. Членове на медицинския съвет:
   • Д-р Петър Сидеров - Медицински Директор
   • Д-р Донка Узунова – началник Неонатологично отделение
   • Д-р Иван Вецев – началник ОРБ / отделение рискова бременност/
   • Д-р Пламен Димов – началник ОГЕХ
   • Д-р Анета Начева – началник ДКБ / диагностично-консултативен блок/
   • Д-р Румяна Мандажиева – началник ОАИЛ / отделение анестезиология и интензивно лечение/
   • Маг. фар.Мариана Младенова – началник Болнична аптека
   • Д-р Юлия Димитрова – началник Микробиологична лаборатория
   • Д-р Светла Енчева – началник Клинична лаборатория
   • Д-р Веселин Тихчев – начачалник Хистопатологична лаборатория
   • д-р Маргарита Николова - началник отделение Образна диагностика
   • д-р Славяна Галева - началник отделение Фетална Медицина
 4. Съвет по здравните грижи
  • Анита Каранушкова– главна акушерка
  • Нора Кожухарова – старша акушерка РЗ и РО
  • Десислава Владикина – старша анкушерка ОГЕХ
  • Христомира Атанасова – старша акушерка ОРБ
  • Станислава Копанкова – старша акушерка НО
  • Дияна Йорданова – старша акушерка ОАИЛ
 5. Комисия по лекарствената политика
  • Маг. Фар. Мариана Младенова
  • Д-р Румяна Мандажиева
  • Д-р Донка Узунова
  • Д-р Румен Велев
 6. Комисия по ВБИ
  • Д-р Пламен Димов – председател
  • Бисерка Велинова - здравен инспектор
  • Д-р Юлия Димитрова – микробиолог
  • Анита Каранушкова - гл. акушерка 
  • Десислава Владикина - ст. акушерка ОГЕХ