Какво включват Пакети Женска консултация

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТ ЖК – минимален пакет след 20 г.с

 1. ПКК, урина, биохимия двукратно–в 26 и 36 г.с.
 2. Влагалищен секрет, урокултура еднократно – 36 г.с.
 3. УЗИ трикратно – в 26 и 34, 38 г.с.
 4. NST в 35, 36,37,38, 39, 40 г,с,
 5. Кръвна група еднократно в 20 г.с.
 6. Антитела при отрицателен резус фактор в 26 г.с.
 7. HIV, Wass, HbsAg еднократно в 36 г.с.

360 ЛВ.

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТ ЖК – стандартен пакет

 1. късен БХС при липса на ранен
 2. ПКК, урина, биохимия трикратно– в 12,26 и 36 г.с.
 3. Влагалищен секрет, урокултура по преценка– в 16 и 36 г.с.
 4. УЗИ трикратно – в 16,26 и 36 г.с.
 5. NST в 35, 36,37,38, 39, 40 г,с,
 6. Кръвна група еднократно в 12 г.с.
 7. Антитела при отрицателен резус фактор двукратно в 16 и 26 г.с.
 8. HIV, Wass, HbsAg в 12 и 36 г.с.

460 ЛВ.

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТ ЖК – разширен пакет

 

 1. БХС
 2. ПКК, урина, биохимия (разширена) трикратно–в 12,26 и 36 г.с.
 3. Влагалищен секрет, урокултура по преценка– в 16 и 36 г.с.
 4. УЗИ – в 16,26 и 36, 38 г.с.
 5. Измерване на дължина на маточна шийка двукратно – в 16, 26 г.с.
 6. NST в 35, 36,37,38, 39, 40 г.с.
 7. Кръвна група еднократно в 12 г.с.
 8. Антитела при отрицателен резус фактор двукратно в 16 и 26 г.с.
 9. HIV, Wass, HbsAg в 12 и 36 г.с.

600 ЛВ.

Новини