Женска консултация - видове пакети

 

 Минимален пакет ЖК след 20 г.с

 Цена: 550 лв.

 Прегледи и изследвания, включени в пакета:

 1. ПКК, урина, биохимия (разширена) двукратно в 26 и 34 г.с.
 2. ОГТТ при нужда в 26г.с.
 3. Влагалищен секрет, урокултура еднократно в 36 г.с.
 4. УЗИ в 26, 30, 34, 36 и 40 г.с.
 5. NST /запис на тонове/ в 36,37,38, 39, 40 г.с.
 6. Кръвна група еднократно – при регистрация на бременност.
 7. Антитела при отрицателен резус фактор двукратно в 22-24 и 32-34г.с.
 8. HIV, HbsAg еднократно в 26 г.с.
 9. WASS двукратно при регистрация на бременност и в 34 г.с.

 

Разширен пакет ЖК - след 12 г.с

Цена: 930 лв – 2 х 465 лв., заплатени до 20г.с.

Прегледи и изследвания, включени в пакета:

 1. ПКК, урина, биохимия (разширена) трикратно–в 12,26 и 34 г.с.
 2. ОГТТ при нужда в 26г.с.
 3. Цитонамазка – еднократно в 12г.с.
 4. Влагалищен секрет, урокултура двукратно – в 16 и 36 г.с.
 5. УЗД – в 16,26,30,34 и 36, 40 г.с.
  • Ранен БХС – 11-13,6 г.с.
  • Фетална морфология: 20 - 23 г.с.
 6. NST /запис на тонове/ в 36,37,38, 39, 40 г.с.
 7. Кръвна група еднократно в 12 г.с.
 8. Антитела при отрицателен резус фактор трикратно в 14-16, 22-24 и 32-34 г.с.
 9. HIV, HbsAg еднократно – при регистриране на бременност
 10. WASS двукратно – 12г.с. и 34г.с.

 

Пакет ЖК  за двуплодна бременност след 12 г.с.

Цена: 990 лв. - 2 х 480 лв., заплатени до 20 г.с.

Прегледи и изследвания, включени в пакета:

 1. ПКК, урина, биохимия (разширена) трикратно–в 12,26 и 34 г.с.
 2. ОГТТ при нужда в 26г.с.
 3. Цитонамазка – еднократно в 12г.с.
 4. Влагалищен секрет, урокултура двукратно – в 16 и 36 г.с.
 5. УЗД – в 16,26,30,34 и 36, 40 г.с.
  • Ранен БХС – 11-13,6 г.с.
  • Фетална морфология: 20 - 23 г.с.
 6. NST в 36,37,38, 39, 40 г.с.
 7. Кръвна група еднократно в 12 г.с.
 8. Антитела при отрицателен резус фактор трикратно в 14-16, 22-24 и 32-34 г.с.
 9. HIV, HbsAg еднократно – при регистриране на бременност
 10. WASS двукратно – 12г.с. и 34г.с.

 

Новини