Гинекология

Гинекология

Отделението по гинекология се намира на 4-тия етаж на болницата и има 21 легла. На разположение на пациентите е висококвалифициран екип от лекари и акушерки, които извършват манипулации и операции по най-съвременни методи.

Към отделението има обособени три операционни зали – две за конвенционална хирургия и една ендоскопска операционна. От 1998 г. болницата се специализира в ендоскопската хирургия и в момента е водеща болница в областта на т. нар. безкръвни операции в гинекологията. Извършват се всички по обем гинекологични операции, включително лапароскопка радикална хистеректомия.

Екипът на отделението по гинекология работи изключително активно по отношение на профилактика на десензуса (смъкване) на женските полови органи и инконтиненцията, използвайки всички съвременни иновационни методи.

Всички прегледи и приема на пациентнките се извършват в кабинет №24 на партерен етаж в рамките на работното време, а за спешни случаи приема се осъществява през кабинет №15, ситуиран на същия етаж. Отделението работи и по клинични пътеки.

 

Новини