Гинекология

Гинекология

Отделението по гинекология се намира на 4-тия етаж на болницата и има 21 легла. На разположение на пациентите е висококвалифициран екип от лекари и акушерки, които извършват манипулации и операции по най-съвременни методи.

Отделението разполага и със сектор за операция на гърда, който работи в тясна колаборация с мамологичен сектор от отделение по образна диагностика и със консултант проф. Александрова.

Към отделението има обособени три операционни зали – две за конвенционална хирургия и една ендоскопска операционна. От 1998 г. болницата се специализира в ендоскопската хирургия и в момента е една от водещите болници в областта на т. нар. безкръвни операции в гинекологията. Извършват се всички по обем гинекологични операции, включително лапароскопка радикална хистеректомия.

Екипът на отделението по гинекология работи изключително активно по отношение на профилактика на десензуса (смъкване) на женските полови органи и инконтиненцията, използвайки всички съвременни иновационни методи.

Всички прегледи и приема на пациентнките се извършват в кабинет №24 на партерен етаж в рамките на работното време, а за спешни случаи приема се осъществява през кабинет №15, ситуиран на същия етаж. Отделението работи и по клинични пътеки.

Екип:

Началник отделение: Д-р Пламен Димов

Лекарски кабинет: 02 9040900 МЦ "Салвебис"

Ст. акушерка: Камелия Бенчева

Медицински секретар: Йорданка Филипова

Лекари акушер-гинеколози, сектор клинична и оперативна гинекология: д-р Мишел Масуд Шоайб, д-р Николай Герджиков, д-р Сема Фаикова-Колевар, д-р Гергана Нестерова

Акушер-гинеколози, сектор ендоскопска хирургия: д-р Мирослав Маринов, д-р Гергана Петрова - Николова, д-р Татяна Абаджиева, д-р Надежда Стивасарска-Лазарова, д-р Иован Даскалов, д-р Велислава Хафузова

Новини