Млечни Жлези

Отделението по образна диагностика в „Шейново“ e структура единица врамките на Диагностично консултативния блок на болницата.

Дейността в отделението е организирана и напълно покрива потребностите на лечебното заведение, с оглед на неговата специфика и естество на лекуваните заболявания. Същата се провежда при стректно спазване на принципа за получаване на оптимално добри диагностични резултати, при минимално лъчево натоварване на пациентите и персонала.

От 1996 г. е изграден и напълно функционира мамографски сектор, който отговаря на критериите за комплексно изследване, а вече и лечение на заболяванията на млечната жлеза. Съкторът включва обучен персонал – мамографист, двама лаборанти, хистапатолог и се координира от Онколог-мамолог проф. Александрова, признат специалист от НОЦ.

Увеличеният поток пациенти, както и нарасталияот обем на извършвани дйности изискваше и логично доведе до цялостно обновявавне на апаратурата – диагностично уредбаза медицински цели и подвижен кугел на фирма Philips. От една година отделението разполага и с нов мамограф и ехограф на фирма Siemens, лецинцзирани и утвърдени по съответните наредби.

От 2013 г. рентгеновите апарати, включително мамограф, са дигитализирани и имат дистанционно контролирана система, която позволява отпимизиране на качеството на образите, намалява облъчването и подпомага прецизната диагностика на заболяванията.

Освен амбулаторния поток, отделението безотказно се включва и участва в скирингови програми на ниво община и общонационални такива.

Новини