Уважаеми бъдещи майки,

При постъпване в болница "Шейново" се изисква да представите следните документи:

         - Лична карта;

         - Направление за раждане - бланка № 7;

         - Обменна карта издадена от женската консултация, наблюдавала Вашата бременност;

         - Лична амбулаторна карта за издаване на болничен лист след раждането;

         - Кръвна група;

         - Резултати от изследвания на HIV и HbsAg ( хепетит Б) от последните 6 месеца и Васерман (Сифилис)  от последните 3 месеца;

         - Консултация от специалист при наличие на придружаващи заболявания;

         - Консултация и тест от алерголог при алергия към упойки;

         - Влагалищен секрет от 35гс - 36гс;

Всички останали документи от наблюдаване на бременността се представят само при поискване

Новини