Уважаеми бъдещи родители,

 

Днес Столичната регионална здравна инспекция издаде заповед относно наблюдението на бременните жени. В текста на документа се посочва, че прегледите и изследванията, включени в наблюдението на нормална бременност, които съставляват плановата женска консултация на здрави бременни жени (съгласно Наредба №8 от 2016 г.) са обект на ограничение предвид въведените противоепидемични мерки. Но няма забрана за извършването на други изследвания, свързани с бременността. Такива са изследванията, които оценяват риска от раждане на дете с хромозомни и наследствени заболявания, ултразвукови изследвания, както и прегледи и изследвания при лекари и специалисти, които не подлежат на отлагане във времето. Важно е да се подчертае и необходимостта от консултиране на бременната жена, когато тя оплаквания, независимо дали те са свързани или не с бременността. 

Това означава, че болница „Шейново“ осъществява следните консултативни прегледи:  

 

  1. 11-13 седмица и 6 дни: 

 

-       извършва се ранна фетална морфология (оценка на маркерите за наличие на генетични заболявания) и се взима кръв за ранен БХС (биохимичен скрининг). Получава се резултат, която определя риска от генетични заболявания на плода. 

-       Оценка на сърдечната дейност на плода. 

-       Оценка на съответствието на гестационната възраст на плода по последен редовен мензис (ПРМ) и УЗД за точно определяне на термина на раждане. 

-       Оценка на бременността по отношение на плода (едноплодна, двуплодна и т.н.). 

-       Оценка на разположението на бременността (извънматочна, вътрематочна, целвикална, рогова). 

-       Оценка на състоянието на маточната шийка – дължина.

-       Взимане на цитонамазка. 

-       Доплерово изследване на плода (ductus venosus) и на маточните артерии (скрининг за прееклампсия). 

-       Оценка на плацентата – разположение, дебелина, отношение към вътрешния отвор на цервикалния канал, маточна стена (търсене на патологично прикрепване). 

-       Наличие на други процеси в малкия таз – миоми, кисти. 

-       Вземане на първи параклинични изследвания – ПКК, кръвна група, кръвна захар, HIV, Wasserman, HbsAg (в бъдеще може да се включи и изследване на COVID-19). 

 

  1. 21-23 седмица: 

 

-       фетална морфология – цялостна и пълна оценка на развитието на плода, неговите органи и системи и неговите придатъци (плацента и околоплодна течност). 

-       Търсене на морфологични дефекти и отклонения от нормалното развитие на плода и ако има такива – определяне на тяхното значение за бременността. 

-       Оценка на плацентата – разположение, дебелина, отношение към маточната шийка. 

-       Оценка на околоплодната течност и оценка на нейното количество. 

-       Измерване на маточната шийка – скрининг за преждевременно раждане. 

-       Доплерово изследване на пъпната артерия и на маточните съдове. 

-       Извършване на повторни кръвни изследвания и Rh антитела, ако майката е Rh(-) отр.  

 

  1. 30-32 седмица 

 

-       Късна фетална молфология 

-       Оценка на морфологичното развитие на плода и най-вече на централната нервна система (ЦНС), феталния растеж, количеството на околоплодна течност, плацента. 

-       Търсене на признаци за ретардация на плода. 

-       Доплерово изследване на феталните и маточните съдове. 

-       Селектиране на бременностите на ниско и високо рискови по отношение на феталния растеж. 

 

  1. 36-38 седмица 

 

-       Една или по-добре две визити 

-       Мониторно проследяване на детските сърдечни тонове на плода (NST). 

-       Оценка на състоянието на плода, разположението му в матката, неговата големина. 

-       Оценка на общото състояние на жената, съпътстващи заболявания, минали заболявания, измерване на кръвно налягане. 

-       Извършване на изследвания – ПКК, кръвна захар, урина, влагалищен секрет. 

-       Търсене на признаци на анемия, гестационен диабет, белтък в урината. 

-       Определяне поведение за раждане – нормално раждане или Цезарово сечение. 

 

  1. 38 седмица

 

-       NST

-       Оценка на състоянието на плода. 

-       Извършване на гинекологичен преглед и определяне на PS (състояние на маточната шийка, разширение, положение на предлежаща част). 

-       Потвърждаване или корекция на поведението за раждане, определено при предишната консултация. (Този преглед не е задължителен, но е препоръчителен). 

 

  1. Успешно раждане.  

 

Работното време на кабинет №8 е от 08:00 до 14:00 часа с предварително записване на часове на телефон 02 9659 461. Часовете се записват през 30 минути, за да се избегне струпване и изчакване и при строго спазване на протиепидемичните мерки. Кабинет №2 (кабинет по пренатална диагностика) е с работно време от 08:00 до 14:00 часа и работи с предварително записани часове на телефон 02 9659 470 през интервал от 30 минути. 

УМОЛЯВАТ СЕ ПАЦИЕНТИТЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ ДА СЪОБЩАВАТ ЗА ЗДРАВОСЛОВНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ, ДАЛИ СА ПЪТУВАЛИ ИЗВЪН СТРАНАТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 14 ДНИ И ДАЛИ СА БИЛИ В КОНТАКТ С ХОРА, КОИТО СА БОЛНИ ИЛИ ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 14 ДНИ. ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ С МАСКА И РЪКАВИЦИ. ПРИДРУЖИТЕЛИ НЕ СЕ ДОПУСКАТ. ЗДРАВЕТО НА ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ОТ ЗДРАВЕТО И ОТГОВОРНОСТТА НА ВСЕКИ ЕДИН. 

 

Новини